SEO

Audyt SEO strony internetowej

Aby strona wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania należy zadbać zarówno o jakość treści, jak i techniczne aspekty funkcjonowania serwisu. Profesjonalny audyt SEO pozwoli zidentyfikować braki i błędy obniżające widoczność serwisu w wyszukiwarkach.

Audyt SEO stanowi podstawę skutecznej poprawy widoczności serwisu:

 • Audyt techniczny:
  • Całościowy przegląd stanu technicznego witryny
  • Analiza historii domeny i serwisu – archiwalne wersje strony i stare adresy URL
  • Zakres i efektywność indeksacji, dostępność dla botów wyszukiwarek
  • Linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne, popsute linki i przekierowania, profil linków
  • Prędkość ładowania, dostosowanie do urządzeń mobilnych
  • Analiza logów serwerowych i budżetu crawlowania
 • Audyt treści:
  • Architektura treści – struktura serwisu, nawigacja, wyszukiwanie
  • Analiza fraz kluczowych i optymalizacja treści
   • nagłówki, tytuły i opisy, multimedia
   • treści na stronie, wpisy blogowe, content plan
  • Widoczność względem konkurentów
  • Wersje językowe
  • Duplikacja i kanibalizacja treści
 • Metadane:
  • Dane strukturalne – znaczniki Schema.org
  • Wyniki rozszerzone
 • Zalecenia i wsparcie

Analiza strony internetowej

Przeprowadzony przez nas audyt SEO jest całościową oceną kondycji serwisu internetowego pod kątem dostosowania wszelkich istotnych z punktu widzenia pozycjonowania parametrów. Do każdej analizy podchodzimy indywidualnie, dostosowując założenia i cele audytu do wielkości witryny, obecnego stanu strony, potrzeb i celów związanych z pozycjonowaniem oraz możliwości wdrożeniowych Partnera i dostępnych zasobów.

Przygotowany w formie raportu audyt SEO to zarówno źródło wiedzy o funkcjonowaniu strony Partnera w sieci, jak i zrozumiałe, konkretne zalecenia zmian, których wdrożenie przyniesie wymierne efekty – pozwoli poprawić elementy odpowiedzialne za pozycję witryny w wyszukiwarkach internetowych i zwiększyć zaangażowanie odwiedzających.

W przypadku wdrożeń wykraczających poza możliwości Partnera, dzięki opisaniu rekomendacji w sposób jasny i szczegółowy oraz opatrzeniu każdego z nich priorytetem, wdrożenie zmian można rozłożyć w czasie.

Technologia

Dostępność i czytelność witryny dla botów wyszukiwarek internetowych są kluczowe w pozycjonowaniu, bez zadbania o aspekty techniczne nawet najlepsza treść lub oferta nie będzie pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania. Audyt techniczny pozwala sprawdzić zgodność strony z wymaganiami, zaleceniami i dobrymi praktykami wyszukiwarek internetowych.

Pierwszą częścią standardowego audytu SEO jest audyt techniczny, sprawdzenie kodu strony i użytych rozwiązań technicznych pod kątem poprawności, optymalizacji, indeksowalności i dostępności zarówno dla użytkowników, jak i botów. Punktem wyjścia audytu technicznego jest analiza historycznej i bieżącej widoczność serwisu w wyszukiwarkach oraz zakres indeksacji poszczególnych treści, które pozwalają ocenić czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu wyszukiwarki internetowe mają problem z odczytaniem i indeksowaniem poszczególnych części witryny.

W przypadku dużych serwisów analizujemy również konstrukcję witryny i logi serwera, oceniamy sprawność, z jaką nowe treści są odkrywane i indeksowane przez boty wyszukiwarek i czy budżet crawlowania strony (crawl budget) jest wykorzystywany optymalnie.

Treści

Drugą częścią audytu SEO jest analiza treści dostępnych na stronie. Wyszukiwarki internetowe premiują oryginalny i wartościowy content, treści niedostępne nigdzie indziej i odpowiadające potrzebom użytkowników. Strony zawierające rozbudowane i dobrze zoptymalizowane treści pojawiają się częściej i wyżej w wynikach wyszukiwania.

Audyt treści zaczynamy od analizy architektury treści, struktury witryny i poszczególnych jej części, powiązań między nimi oraz nawigacji strony. Rozkład treści w serwisie i architektura informacji są równie ważne, jak zawartość poszczególnych podstron, na ich podstawie wyszukiwarki oceniają zakres tematyczny strony i potencjalną wartość jej zawartości. Przemyślana struktura i nawigacja strony poprawiają również doświadczenie użytkowników i wygodę korzystania z serwisu.

Ocena optymalizacji treści na stronie polega na sprawdzeniu poprawności, struktury nagłówków, tytułów, opisów, dostępnych multimediów i użycia fraz kluczowych na poszczególnych podstronach i w kluczowych sekcjach witryny. Analizujemy zarówno istniejące treści, jak i potencjalne braki mogące obniżać wartość strony w oczach użytkowników i wyszukiwarek internetowych.

Sprawdzamy dostępne wersje językowe, a w przypadku rozbudowanych serwisów upewniamy się, czy nie występują problemy z kanibalizacją i duplikacją treści. Przeprowadzamy również analizę fraz kluczowych istotnych dla profilu strony i sprawdzamy jej widoczność względem konkurencji. Na podstawie przeprowadzonej analizy treści formułujemy zalecenia zmian mających na celu poprawę widoczności serwisu w wyszukiwarkach.

Metadane

Ostatnią częścią audytu SEO jest sprawdzenie dostępności i poprawności danych strukturalnych i znaczników Schema.org. Nie są one widoczne dla użytkowników, stanowią jednak cenne wskazówki dla robotów i wyszukiwarek internetowych, pozwalające im lepiej zrozumieć charakter publikowanych treści i poprawnie je zaindeksować.

Mimo, że nie są one wymagane do prawidłowego działania witryny, dane strukturalne poprawiają komunikację między wyszukiwarką a stroną internetową, pozwalają robotom indeksującym lepiej zrozumieć charakter i tematykę publikowanych treści i mogą pozytywnie wpływać na widoczność serwisu. Podczas analizy strony sprawdzimy poprawność danych strukturalnych i pomożemy przygotować znaczniki Schema odpowiednie dla poszczególnych typów podstron.

Zalecenia i wsparcie

Audyt SEO to nie tylko źródło wiedzy o kondycji, poziomie optymalizacji, funkcjonowaniu poszczególnych części serwisu i ich istotności z punktu widzenia pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych. Każdy punkt analizy opatrujemy zaleceniami zmian w konstrukcji lub treści strony mającymi na celu dostosowanie jej do standardów rekomendowanych przez wyszukiwarki internetowe.

Rekomendacje formułujemy w sposób konkretny i przejrzysty, zaznaczając którego elementu strony dotyczą, jak wygląda obecnie i jakie zmiany należy wprowadzić, aby podnieść jakość serwisu i ułatwić botom indeksującym wyszukiwarki dotarcie do niej, poprawne rozpoznanie jej tematyki i charakteru oraz sprawną indeksację.

Wraz z audytem oferujemy Partnerowi wsparcie w postaci omówienia wyników przeprowadzonej analizy, sprawdzenia poprawności i testowania poszczególnych wdrożeń. Jest to szczególnie istotne podczas migracji strony i istotnych zmian w jej strukturze np. podczas rebrandingu. Całościowo, profesjonalny audyt SEO i wdrożenie zalecanych zmian pozwolą zapewnić, że strona będzie w najlepszym możliwym stanie technicznym dla dalszego rozwoju i budowania widoczności w wyszukiwarkach, a zawarte w niej treści będą poprawnie zoptymalizowane.

Zamów audyt SEO Twojej strony internetowej

Jeśli chcesz całościowo i rzetelnie sprawdzić, czy Twoja strona jest dobrze zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych, skontaktuj się z nami lub umów się na darmową konsultację. Przeprowadzimy wstępny wywiad, omówimy szczegóły i przedstawimy ofertę wraz z wyceną audytu SEO dla Twojej strony.