SEO

SEO techniczne

Techniczne SEO jest rozwinięciem zwykłego webdevelopmentu, dzięki czemu strona internetowa, poza byciem użyteczną dla użytkownika, będzie także czytelna dla botów wyszukiwarek.

Dostosowujemy strony do wymogów wyszukiwania

Audytujemy i tworzymy zalecenia mające na celu dostosowanie strony do standardów technicznych rekomendowanych przez Google. Celem optymalizacji technicznej jest sprawdzenie strony pod kątem błędów oraz wprowadzenie zmian w jej konstrukcji w celu maksymalnego ułatwienia robotom indeksującym wyszukiwarki dotarcia do każdej wartej indeksowania treści.

Co składa się na “techniczne” SEO?

W ramach audytu technicznego sprawdzamy dostępność podstron z punktu widzenia technicznej sprawności crawlowania, indeksowalności, optymalizacji kodu i dostępności dla użytkowników. Dla większych stron sprawdzamy także dopasowanie konstrukcji strony do maksymalnego wykorzystania crawl budgetu i sprawdzamy logi serwera w celu określenia jak strona internetowa jest odkrywana i “czytana” przez boty Google.

Jak realizujemy naszą usługę?

Tworzymy kompleksowy zestaw zaleceń i współpracujemy z zespołem developerskim w celu ich wprowadzenia. Techniczne SEO wymaga znajomości nie tylko wymogów przedstawionych w dokumentacji Google, ale także praktycznej wiedzy odnośnie implementacji standardowych technologii w ramach webdevelopmentu oraz sposobu obchodzenia niektórych problemów typowych dla rozwoju stron. Zalecenia techniczne układamy według poszczególnych zagadnień, takich jak szybkość działania strony, siatki przekierowań i dostępności podstron i treści z punktu widzenia wyszukiwarki, każdemu z tych punktów nadając odpowiedni dla danej sytuacji priorytet – tak by łatwiej ocenić jaki zakres prac powinien być wykonany na każdym z etapów procesu webdevelopmentu.

Dzięki wymienionym powyżej testom realizuje wiele celów nieoczywistych na pierwszy rzut oka. Audytując prowadzimy szeroko zakrojone QA (Quality Assurance) dla zespołów webdeveloperskich – wskazując konstrukcyjne problemy, oraz przeoczone elementy wdrożeń i dbamy o to, żeby strona była w najlepszym technicznym stanie dla dalszego rozwoju. Ustalając z klientami strategię SEO, jesteśmy w stanie przełożyć cele marketingowe na konkretne wdrożenia dla developerów umożliwiające ich łatwiejsze osiąganie. Dbamy o jakość i płynność realizacji webdevelopmentu, podpowiadając najlepsze sposoby dalszego postępowania i oszczędzając czas zarówno klientom jak i specjalistom odpowiedzialnym za budowę strony. Tworzymy raporty, dzięki którym nawet nie znający technicznych zawiłości poszczególnych rozwiązań klienci mają realny wgląd w to jak rozbudowywana jest strona i weryfikujemy przydatność każdego z planowanych wdrożeń.

Kiedy warto zdecydować się na audyt techniczny?

Świetnym momentem na wykonanie audytu technicznego jest rozbudowa lub zmiana strony internetowej. Dzięki temu możemy wykorzystać zaangażowanie i wiedzę zespołu developerskiego i wspólnie stworzyć witrynę która będzie gotowa na rozwój treści, mając pewność że dalszy rozwój widoczności nie jest blokowany przez parę niefortunnie sformułowanych linijek kodu, lub pozostałości po poprzednich działaniach prowadzonych bez odpowiedniej ekspertyzy.

Technical SEO daje najlepsze rezultaty dla średnich i dużych serwisów. Umiejętność zrozumienia, analizy i stworzenia kompleksowych zaleceń dla serwisów mających dziesiątki tysięcy adresów URL wymaga specjalnych kompetencji analitycznych i doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju serwisów które wnosimy do projektu. Często osoby odpowiedzialne za marketing mają niewielkie doświadczenie w kwestiach technicznych, a osoby odpowiedzialne za technologię skupiają się głównie na stworzeniu działającej strony – bez zwracania szczególnej uwagi na to czy rozwiązania będą realizowały założone cele marketingowe. Zaangażowanie w ten proces specjalistów SEO pozwala na znalezienie tym grupom wspólnego języka, a unikalna ekspertyza wnoszona przez specjalistów od optymalizacji pozwala na stworzenie serwisów które poza byciem dobrym produktem z punktu widzenia odwiedzających stronę, będą dobrze dostosowane do dalszego rozwoju.

Czego spodziewać się po audycie technicznym?

W ramach audytu technicznego najpierw konsultujemy cele i założenia marketingowe klienta. Audytujemy strony internetowe pod kątem zastosowanych na nich rozwiązań technologicznych i CMS wskazując błędy i najlepsze sposoby dalszego postępowania. Sprawdzamy techniczną sprawność i czytelność strony z perspektywy botów wyszukiwarek, weryfikujemy także poprawność plików robots.txt, konstrukcji map strony i plików htaccess. Szukamy nieindeksowalnych formatów plików, niezoptymalizowanych zdjęć i źle wykonanych siatek przekierowań. 

Wszystkie te działania mają na celu ustalenie jasnych i zrozumiałych rekomendacji technicznych, mających na celu maksymalne zwiększenie indeksacji istotnych treści. Rekomendujemy rozwiązania które mają na celu uproszczenie dalszego skutecznego rozwoju strony i nadzorujemy ich wdrożenia, regularnie raportując postępy prac developerskich. Wspieramy zespoły developerskie w rozwoju strony, wyszukując błędów, fragmentów kodu zwalniających jej działanie, źle osadzonych treści i sugerując konkretne rozwiązania skutkujące lepszą indeksacją. Tworząc nasze audyty techniczne zawsze kierujemy się dobrem strony i jak najlepszą indeksacją, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiemy jakie rozwiązania zalecać i jak priorytetyzować zadania w taki sposób, by nie naruszały wyznaczonego budżetu i nie generowały zbędnej pracy dla developerów.

Dlaczego warto zainwestować w techniczne SEO?

Większość działań SEO jest związana z wdrożeniami o charakterze technicznym. Celem działań z zakresu technical SEO jest dla nas stworzenie strony która będzie przygotowana na rozwój. Wskazujemy miejsca w których “długi technologiczne” będą generowały problemy blokujące serwisy w dalszym rozwoju oraz te w których obranie drogi na skróty nie zaszkodzi dalszemu działaniu serwisu. 

Audyt i realizacja zaleceń z zakresu technicznego SEO pozwala na poprawę nieoczywistych problemów związanych z działaniem strony internetowej natury technicznej, lub stworzenie takiego serwisu, który nie będzie generował problemów w dalszym rozwoju.

Jeżeli uważasz, że twój serwis skorzystałby z audytu technicznego – skontaktuj się z nami. Wspólnie omówimy cele, potencjalne problemy i sposób dalszego działania który zapewni, że twoja witryna będzie gotowa na dalszy rozwój.